>> Yüksek Lisans ve Doktora için Başvuru Koşulları

Yüksek lisans ve yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’ten en az 55 puan, Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (LES)’ten ise son iki yıl içerisinde girmiş olmak koşulu ile en az 45 puanın ALES karşılığı puan almaları veya Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel bölümünden en az 610 puan almaları gerekmektedir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuracak adayların ise ALES’ten en az 70 puan, LES’ten son iki yıl içerisinde girmiş olmak koşulu ile 55 puanın ALES karşılığı puan almaları veya GRE sınavının sözel puanının en az 685 olması gerekmektedir.

Not : Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra en geç bir yarıyıl ara vererek doktora programına başvuracak olan adayların yüksek lisansa başvururken kullandıkları LES belgeleri geçerlidir.

Yüksek Lisans Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

1. Resmi onaylı lisans diploması veya çıkış belgesi.
2. Resmi onaylı transkript (lisans derslerinin başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten belge)
3. LES (son 2 yıl içerisinde alınmış) veya ALES sonuç belgesi
· Yüksek lisansa başvuracak adaylardan LES (45 puan) veya ALES (55 puan) şartı aranmaktadır.
· Yabancı uyruklu adayların Lisansüstü Eğitim Sınavı'na girmeleri zorunludur. Yabancı uyruklu adaylarda başvurdukları bölüm için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde aranan LES / ALES puanı aranacaktır.
4. 2 adet fotoğraf (yönetmeliğe uygun)
5. Sınav giderlerine katkı payı olarak 25 Yeni Türk Lirası yatırıldığına dair dekont.
    (Garanti Bankası Kampüs Şubesi 6299409 numaralı hesap numarasına)
6. Özgeçmiş
7. Eğer varsa, başvuru sahibinin mülakatta değerlendirilmesinde yarar gördüğü diğer bilgi ve belgeler. Bir programa başvurmak için gerekli özel koşullar enstitüden ve internet sayfasından öğrenilecektir.

 NOT 1: İstenen bütün belgelerin noter veya mezun olunan üniversite tarafından onaylanmış örnekleri kabul edilecektir. Onaysız belgeleri olan adayların belgeleri, belgelerin asılları ve fotokopileriyle müracaat edildiği takdirde enstitü tarafından onaylanacaktır.

NOT 2: Ege Üniversitesi Lisansüstü programlarına başvuran adayların yabancı dil barajını aşmaları gerekmektedir. Yabancı dil barajına ilişkin koşullar;

- Yüksek Lisans programlarına başvuran adaylar için;

Not 1: Enstitü öğrenci işlerine kayıt yaptıran adayların yabancı dil sınavına girebilmek için Yabancı Diller Yüksekokulu’na 13-23 Ağustos 2007 tarihleri arasında Ziraat Bankası Tıp Fakültesi Şubesi 7220192 numaralı hesaba 25 YTL yatırdıklarına dair dekont ve bir fotoğrafla birlikte yüksekokula kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Not 2 : Aşağıdaki yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler ilgili yabancı dil sınavına girmekten muaf tutulurlar:

·  Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nı (KPDS) veya   Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) en az 50 not düzeyinde başaranlar,
· Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden  son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesine sahip olanlar veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dil sınavı başarı belgelerinden birine sahip olan adaylar.

Doktora Başvurusu İçin İstenen Belgeler

1. Resmi onaylı yüksek lisans diploması veya çıkış belgesi
2. Resmi onaylı transkriptler (lisans ve yüksek lisans derslerinin başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten belge)
3. LES sonuç belgesi.
       Doktoraya başvuracak adaylardan;
Lisans mezunlarından LES (55 puan) veya ALES (70 puan) şartı aranmaktadır.
Yüksek lisans mezunlarından LES (45 puan) veya ALES (55 puan) şartı aranmaktadır.
Yabancı uyruklu adayların Lisanüstü Eğitim Sınavı'na girmeleri zorunludur. Yabancı uyruklu adaylarda başvurdukları bölüm için Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerde aranan LES / ALES puanı aranacaktır.
4. 2 adet fotoğraf
5. Sınav giderlerine katkı payı olarak 25 Yeni Türk Lirası yatırıldığına dair dekont. (Garanti Bankası Kampüs Şubesi 6299409 numaralı  Sosyal Bilimler Enstitüsü hesabına)
6. Özgeçmiş ve eğer varsa, başvuru sahibinin mülakatta değerlendirilmesinde yarar gördüğü diğer bilgi ve belgeler. Bir programa başvurmak için gerekli özel koşullar enstitüden ve internet sayfasından öğrenilecektir.

NOT 1: İstenen bütün belgelerin noter veya mezun olunan üniversite tarafından onaylanmış örnekleri kabul edilecektir. Onaysız belgeleri olan adayların belgeleri, belgelerin asılları ve fotokopileriyle müracaat edildiği takdirde enstitü tarafından onaylanacaktır.

NOT 2: Ege Üniversitesi Lisansüstü programlarına başvuran adayların yabancı dil barajını aşmaları gerekmektedir. Yabancı dil barajına ilişkin koşullar;

1-   2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce araştırma görevlisi kadrosuna atanmış bulunanlar ile yüksek lisans eğitimine başlamış olanlar ile bir yüksek lisans diploması almak suretiyle doktora eğitimine başlayacak olanlardan yeniden ÜDS sınavına girerek 55 puan almış olma şartı aranmaz. Bu durumda olanlara eski yönetmelik hükümleri uygulanır.

NOT: Enstitü öğrenci işlerine kayıt yaptıran adayların yabancı dil sınavına girebilmek için Yabancı Diller Yüksekokulu’na 13-23 Ağustos 2007 tarihleri arasında Ziraat Bankası Tıp Fakültesi Şubesi 7220192 numaralı hesaba 25 YTL yatırdıklarına dair dekont ve bir fotoğrafla birlikte yüksekokula kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Eski Yönetmelik

Madde 2 (c bendi)

 Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış adaylar Ege Üniversitesi Yabancı Diller bölümünde “Merkezi Yabancı Dil Sınavı”na alınırlar. Geçerli dillerden birinde ( Fransızca- İngilizce-Almanca)  yapılan bu sınavda bir adayın başarılı olabilmesi için yüz üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Ancak anılan dillerde, aşağıdaki yabancı dil başarı belgelerinden birine sahip olan adaylar ile lisans öğrenimlerini bu yabancı dillerin birinde yapılan bir öğrenim programında tamamladıklarını belgeleyenler ilgili yabancı dil sınavına girmekten muaf tutulurlar:
-   Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tesbit Sınavı’nı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) en az 50 not düzeyinde başaranlar,
-   Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünden son üç yılda alınmış Yabancı Dil Yeterlik Belgesine sahip olanlar,
-   İngilizce için TOEFL (Testing Of English as a Foreing Language) sınavından eski en az 477 puan, yeni 153 puan veya Cambridge FCE (First Certificate in English) sınavından en az C ya da IELTS (International English Language Testing System) sınavından en az 5,5 puan almış olanlar.
-   Fransızca için CEFLE (Certificat Europeen de Français Language Etrangere) belgesine sahip olanlar.
-   Almanca için ZDF (Zertificat Deutsch als Fremdsprache) belgesine sahip olanlar.           
Doktora Mülakat Sınavı Yer ve Tarihi (Yeni Yönetmeliğe Tabi Olan Adaylar İçin)

2 Haziran 2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Madde 1 (a bendi)

“… Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda üniversite senatoları yetkilidir.”
Yeni yönetmeliğe tabi adayların yabancı dil sınavı başarı belgelerinden birini getirmeleri gerekmektedir. Yeni yönetmeliğe tabi olan adaylar Ege Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde yapılacak olan yabancı diller sınavlarına giremeyeceklerdir.

Kesin Kayıt Tarihleri ve İstenen Belgeler

 Yabancı dil giriş sınavını ve mülakatı kazanan adayların kesin kayıtları 17-21 Eylül 2007 tarihlerinde  yapılacaktır.

Kesin kayıt için gerekli belgeler;
Kesin kayıt formu (Öğrenci İşlerinde Doldurulacaktır)
3 adet resim
İkametgah belgesi
Nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus sureti
Öğrenim harcı dekontu
Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi
Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği;
Madde 5 (c): "İlan tarihini izleyen yedi gün içerisinde kesin kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenciler sıra ile davet edilir."

Önemli Notlar

Not 1 : Ege Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 2A (b) ve 2B (b) bendlerine göre;
· Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Adaylar ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitim Sınavı'nda (LES) başvurduğu programın puan türünde en az 45 standart puan ve Üniversitelerarası Kurul tarafından LES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören Graduate Record Examination (GRE) ya da Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavında en az LES sınavına eşdeğer bir puan almış olmalıdır.
· Bir Doktora programına başvuracak adaylardan;
- Lisans mezunlarının en az 55 LES (70 ALES) puanı,
- Yüksek lisans mezunlarının en az 45 LES (55 ALES) puanına sahip olması gerekmektedir.

Not 2 :
Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) ve ALES sonuç belgeleri sınava girilen tarihten itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir.

Not 3 : Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil şartını yerine getirmesi zorunludur. Yabancı dil aşamasını geçemeyen adaylar için hazırlık sınıfı uygulaması bulunmamaktadır.

Not 4 : Başvuran adaylarda lisans/yüksek lisans not ortalamasına dair baraj bulunmamaktadır.

Not 5 : Birden fazla programa başvuran adaylar başvurdukları her program için ayrı dosya (her program için ayrı ayrı para yatırmalı, belgelerini başvurdukları program kadar çoğaltmalı) oluşturmalıdırlar.

Not 6 : Lisans mezunu adaylar yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler.

Not 7 : Başvuran adayların başarı düzeylerinin belirlenmesi (Konservatuara bağlı bölümler haricinde)


Müracaat Değerlendirme Tablosu


Programlar

LES / ALES

LİSANS

YÜKSEK LİSANS

MÜLAKAT

ORTALAMA

Tezli Yüksek Lisans

%50

%25

-

%25

60 veya 60 üzeri

Tezsiz Yüksek Lisans

%50

%25

-

%25

60 veya 60 üzeri

Doktora(Yüksek lisans mezunları)

%50

%15

%10

%25

65 veya 65 üzeri

Doktora (Lisans mezunları)

%50

%25

-

%25

65 veya 65 üzeri

Not 8 : Başvuran adayların başarı düzeylerinin belirlenmesi (Konservatuara bağlı bölümler)

Not 9 : Ege Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuran adaylar bir tezli bir tezsiz lisansüstü veya iki tezli  lisansüstü program şeklinde iki ayrı programa başvuru yapabilirler ancak (sınavlardan başarılı olsalar dahi) tek programa kesin kayıt yaptırabileceklerdir. (Aynı anda başka bir yükseköğretim kurumuna (tezli veya tezsiz) birden fazla programa kayıt yaptırmak yasal değildir, buna rağmen kayıt yaptıran öğrenciler hangi aşamada tespit edilirse edilsin, kayıtları silinecektir.)

Not 10 : Tezli yüksek lisans programını kazanamayan adaylar tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim programlarının sınavlarına girebilmek için müracaat tarihinden sonra (13-23 Ağustos 2007) tekrar müracaat edemezler. Bu nedenle tezli yüksek lisans programını kazanamadığı takdirde tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim programına girmek isteyen adayların her iki programa birden (13-23 Ağustos 2007 tarihleri arasında) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Deneme Haberi 
Kullanıcı Adı
Şifre