canlı destek

Üniversitemiz Engelli Sürekli İşçi Alımı Kura Sonuçları


ÜNİVERSİTEMİZ ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI

Ege Üniversitesi hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanununun 30. Maddesindeki ''İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerlerinde yüzde dört engelli çalıştırmakla yükümlüdürler'' hükmü ile “Kamu Kurum Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Üniversitemiz engelli sürekli işçi alımı ilanına başvuru yapanların noter huzurunda kura işlemleri tamamlanmıştır.

Kura sonucu belirlenen asil adayların 13.01.2022 ile 20.01.2022 tarihleri arasında (20.01.2022 tarihi mesai bitimine kadar) aşağıda belirtilen belgeleri Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İşçi İşlemleri Şube Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

Kura sonucu belirlenen asil adaylardan belgelerini getirmeyen veya eksik getiren adaylar sözlü sınava katılma hakkını kaybedecektir.

Kura seçimi sonucu belirlenen asil adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi Üniversitemiz internet sitesinde (www.ege.edu.tr) ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan asil adayların listesi (Temizlik Görevlisi)

Kura sonucu belirlenen yedek adayların listesi (Temizlik Görevlisi)

Sözlü sınava katılacak adayların teslim etmesi gereken belgeler.

1-     Sürekli işçi başvuru formu

2-     Öğrenim belgesi fotokopisi

3-     Adli Sicil Kaydı ( Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile mahkeme kararı istenecektir.)

4-     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5-     Fotoğraf 1 adet

6-     Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir)

7-     İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak)

8-  Durumlarını ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu)

ÖNEMLİ NOT:

* Yedek adaylar belge teslimi yapmayacaktır.

** Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında belge teslimine gelecek adayların tek başına gelmesi ve maske takması zorunludur.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ