Make font size smaller Make font size default Make font size larger

Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Akademik Teşvik Ödeneği Dağılımı Tablosu

         TABLONUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

  1. Akademik teşvik ödeneğinden faydalanan  personelin kişi bazında tutar ve yüzde olarak dağılımı; her akademik personel için 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak şekilde ayrı ayrı yazılacaktır.

  2. Tablo yıl bazında düzenlenecek ve her yıl ayrı ayrı ardışık olarak girilecektir. Diğer bir ifadeyle; önce 2016 yılı ve bu yılda akademik teşvik ödeneği alan personel bilgileri girilecek, bu yılın bitiminde 2017 yılı ve devam eden yıllara ait bilgiler aynı tabloya girilecektir.

  3. Tabloda yer alan “UNVAN” sütunu doldurulurken aynı kadro unvanları farklılık arz etmeyecektir. Örneğin tablonun bir satırında “Profesör” yazılırken diğer bir satırında “Prof.” veya “Prof. Dr.” yazılmayacaktır.  

  4. Aynı konuya ilişkin Sayıştay Başkanlığının istemiş olduğu diğer tablolarda, “Profesör”, “Doçent”, “Doktor Öğretim Üyesi”, Araştırma Görevlisi” ve “Öğretim Görevlisi” unvanlarına yer verilmiştir. Bu nedenle girişler yalnızca bu unvanlara göre yapılacaktır. Daha önceki yıllarda “Yardımcı Doçent” unvanlı olanlar  “Doktor Öğretim Üyesi” olarak, ayrıca daha önce “Uzman”, “Okutman” vb. unvanda olan personel ise “Öğretim Görevlisi” olarak yazılacaktır. 

  5. Birimlerimize yardımcı olunması açısından, birimler bazında her bir akademik personelin almış olduğu akademik teşvik ödeneği nihai puanlarına ilişkin bilgiler yazı ekinde gönderilmiştir. Birimlerimiz, tabloyu doldururken faaliyet bazındaki puanların toplamının, söz konusu nihai puanlarla aynı olmasına dikkat edeceklerdir.

  6. Tabloda, beyaz renkli sütunlar korumalı olduğundan sadece sarı renkli sütunlar doldurulacaktır.

  7. Akademik teşvik ödeneğinden yararlanan personelin unvanları değişmiş olsa da ilgili yılda akademik teşvik başvurusunda bulundukları unvan dikkate alınacaktır. Bu konuda ilgili yıla ait YÖKSİS çıktıları referans alınabilecektir.

  8. Tablonun “ALINAN TOPLAM AKADEMİK TEŞVİK(TL)” sütununa, ilgili akademik personel adına bir yılda tahakkuk eden toplam brüt tutar yazılacaktır. 2019 yılı için, 15 Kasım 2019 tarihine kadar tahakkuk eden brüt tutar yazılacaktır.

 

             Akademik Teşvik Ödeneği Dağılımı Tablosu indirmek için tıklayınız.