canlı destek

Öğrenci Senatosu Adaylığı Başvuru İşlemleri


Öğrenci Senatosu Adaylığı Not Ortalaması-Çift Anadal-Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru ve Seçimi İşlemleri


Ege Üniversite Öğrenci Senatosu Yönergesi uyarınca 2 yıl süresince görev yapmak üzere üye seçimi yapılacaktır. Fen-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşerî Bilimler alanlarının her birinden birer lisans ve birer lisansüstü olmak üzere, Öğrenci Senatosu üyesi olmak için başvuran yabancı uyruklu öğrenciler arasından düzenlenecek seçimle belirlenecek altı yabancı uyruklu öğrenci, Fen-Mühendislik ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal ve Beşerî Bilimler alanlarının her birinden birer öğrenci olmak üzere, not ortalaması en az 3.50 olmak şartıyla başvuruda bulunan lisans öğrencileri arasından en başarılı üç öğrenci, Üniversitemizde çift anadal programlarında eğitim – öğretim gören ve çift anadal programında not ortalaması en yüksek olan ve başvuran öğrenciler arasından bir öğrenci Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenecektir.

Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi birim öğrenci temsilcileri Ege Üniversitesi Öğrenci Senatosunun doğal üyesi olduğundan Öğrenci Konseyi birim öğrenci temsilcilerinin Öğrenci Senatosu üyeliği için başvurmalarına gerek bulunmamaktadır. Öğrenci Konseyi birim öğrenci temsilcilerinden başvuru olması durumunda söz konusu öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

Başvuru Şartları

1) İlgili enstitü, fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olmak.

2) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmamak.

3) Adli sicil kaydı bulunmamak.

4) Disiplin cezası almamış olmak.

5) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış ve kayıt yenilemiş olmak.

6) Terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak

 
Başvuru Şekli


Başvurular kimlik.ege.edu.tr sayfasından kullanıcı hesapları üzerinden giriş yapılmak suretiyle  “Öğrenci İşleri Uzaktan Başvuru İşlemleri” sekmesinden yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için başvuru bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması ve önce “Kaydet” butonuna ardından “Onayla ve Başvuruyu Tamamla” butonuna basılması gerekecektir. Başvurusu uygun olan adayların başvuruları onaylanacaktır. Başvurusu uygun olmayan adayların başvuruları reddedilecek ve redde ilişkin açıklama yazılacaktır. Başvuru yapan adaylar başvuru durumunu başvuru sayfasından takip edilebileceklerdir.

Başvuru Belgeleri

1)    E-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu “Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına ilişkin belge”

2)    E-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu “Adli sicil kaydı belgesi”

3)    Terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunmadığına ilişkin taahhütname (Taahhütname için tıklayınız.)

Başvurusu onaylanan tüm yabancı uyruklu adaylar ile not ortalaması ve çift Anadal üzerinden başvuru yapan öğrencilerden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenen adayların istenilen belgeleri 25 Kasım 2021 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Aday Başvuru ve Seçim Takvimi

Not Ortalaması ve Çift Anadal Öğrencisi Adaylık Başvuruları: 23-24 Kasım 2021

Başvuru Belge Teslimi: 25 Kasım 2021

Teslim Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Hizmetleri

Sonuçların İlanı: 29 Kasım 2021/oidb.ege.edu.tr sayfasından

Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylık Başvuruları: 23-24 Kasım 2021

Başvuru Belge Teslimi: 25 Kasım 2021

Teslim Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi

Adayların İlanı: 26 Kasım 2021

Seçim Günü: 29 Kasım 2021

Seçim Yeri: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Sonuçların İlanı: 30 Kasım 2021/oidb.ege.edu.tr sayfasından

 

Seçim İşlemi

Yabancı uyruklu öğrenciler arasından başvuruda bulunan ve başvurusu onaylanan adaylar için yapılacak seçimler 29 Kasım 2021 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gerçekleştirilecektir.

Seçim Sonuçlarının İlanı

Yabancı Uyruklu öğrenciler için yapılan seçim sonuçları 30 Kasım 2021 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet adresinden ilan edilecektir.

 


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ