Çerez Örnek
canlı destek

Etik Kurullar

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Tıp Fakültesi Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Araştırmalar Etik Kurulu

Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ