Make font size smaller Make font size default Make font size larger

Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 19.11.2019 tarihinde Rektörlüğümüzce gerçekleştirilen Şube Müdürü görevde yükselme yazılı sınav sonuçları

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" uyarınca 19.11.2019 tarihinde Rektörlüğümüzce gerçekleştirilen  Şube Müdürü görevde yükselme yazılı sınav sonuçları aşağıda listelenmiştir.

**Şube Müdürü yazılı sınav sonuçları

Şube Müdürü  kadrosu için yapılan sınavda Komisyon Kararı ile tutanak altına alınan temel kitapçığın A ve B iki kitapçık türüne ayrılması ve baskı aşamasında aşağıdaki maddi hatalar oluştuğu görülmüştür.

 -  A kitapçığında 75. soru,

 -  B kitapçığında 40. soru ile

 

 -  A kitapçığında 32. soru,

 -  B kitapçığında 75. soruda ( e) seçeneğinde iki adet roma rakamı ile (II) verildiği için sorunun doğru cevabı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu  iki sorunun iptaline,

 

 -  A kitapçığında 18. soru,

 -  B kitapçığında 66. sorunun seçeneklerde doğru cevabı olmadığından iptaline,

 

 -  A kitapçığında 14. soru,

 -  B kitapçığında 41. sorunun ve

 

 -  A kitapçığında 31. soru,

 -  B kitapçığında 76. sorunun doğru cevabın  tüm soru kitapçıklarında koyu olarak yazıldığı tespit edilmiştir. Ancak bu durumun soru iptalini gerektirmediğine Komisyonca karar verilmiştir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13. maddesi uyarınca "yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır…" hükmü uyarınca ilan edilen 4 kadro için kesinleşen aday listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri  daha sonra belirlenerek adaylara duyurulacaktır.