Make font size smaller Make font size default Make font size larger

Ege Üniversitesi

"Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek"

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

03.12.2019 tarihli Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi İlanı

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş,nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ,doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 (altı) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen  başvuracaklardır.
DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş,nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora , doçentlik belgesi) , yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya ile Personel Daire Başkanlığına  şahsen  başvuracaklardır.
>DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş,nüfus cüzdan fotokopisi, bir adet fotoğraf, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 (dört) takım dosya ile ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Enstitü Müdürlüklerine şahsen  başvuracaklardır.
NOT:
1-Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul  tarafından denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
2-Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.(Son Başvuru Tarihi : 17.12.2019)
3-Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini vermeleri gerekmektedir.
>4-Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
5-İlanımıza https://ege.edu.tr adresinden ulaşılabilinir.
6-(*) Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

EGE ÜNİVERSİTESİ 
KURULUŞ BÖLÜM ABD/ASD/PROGRAM DERECE KADRO ÜNVANI İLAN ŞARTI
Çeşme Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği   Seyahat İşletmeciliği   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak.Sürdürülebilir Turizm veTurizm türleri konularında çalışmaları bulunmak.
Çeşme Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği   Turizm Rehberliği   1 DOÇENT Arkeoloji bilim alanında Doçent olmak. Arkeoloji ve Turizm alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Alman Dili ve Edebiyatı 3 DR.ÖĞR. ÜYESİ Alman Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.
Edebiyat Fakültesi Felsefe Sistematik Felsefe ve Mantık  1 PROFESÖR Felsefe alanında Doçent olmak, Din Felsefesi ve Postmodernizm konularında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık   Mütercim Tercümanlık (Almanca)   1 PROFESÖR Çeviribilim alanında Doçent olmak, alan çevirisi konusunda çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi *Eğitim Bilimleri   Eğitim Programları ve Öğretim   1 PROFESÖR Eğitim Programları ve Öğretim alanında Doçent olmak, kuram ve uygulama bağlantısı konusunda çalışmaları olmak.İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri   Eğitim Yönetimi   1 DOÇENT Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında Doçent olmak ve yükseköğretim alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri   Eğitim Yönetimi   4 DR.ÖĞR. ÜYESİ Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri   Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme   1 PROFESÖR Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında Doçent olmak, Genellenebilirlik Kuramı kapsamında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri   Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme   3 DR.ÖĞR. ÜYESİ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi 3 DR.ÖĞR. ÜYESİ Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak, İlköğretim alanında doktora yapmış olmak, "Sözde Bilimsel İnançlar"  ile "Argüman Temelli Sorgulayıcı Araştırma" konularında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim   Okul Öncesi Eğitimi   1 PROFESÖR Okul Öncesi Eğitmi alanında  Doçent olmak, Önleyici Müdahale programlarında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim   Okul Öncesi Eğitimi   1 DOÇENT Okul Öncesi Eğitmi alanında Doçent olmak, Kız Çocuklarının Okullaştırılması alanında çalışmaları olmak.
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 1 DOÇENT Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Açık ve Uzaktan Öğrenme) alanında Doçent olmak.  Uzaktan Eğitim ve Kişiselleştirilmiş Öğrenme konularında çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri   Periodontoloji   1 DOÇENT Plastik Periodontal Cerrahi ve İmplant Cerrahisi konularında  çalışmaları olmak.
Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimleri   Periodontoloji   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ İmmediat İmplant ve Kısa İmplantlar  konularında çalışmaları olmak.
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik   Hemşirelik Esasları   1 PROFESÖR Hemşirelik alanında Doçent olmak, Hemşirelik Esasları alanında çalışmaları olmak.
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik   Halk Sağlığı Hemşireliği   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili hemşirelik çalışmaları olmak.
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik   Halk Sağlığı Hemşireliği   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, okul sağlığı ile ilgili hemşirelik çalışmaları olmak.
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik   Halk Sağlığı Hemşireliği   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, iş sağlığı ile ilgili hemşirelik çalışmaları olmak.
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik   İç Hastalıkları Hemşireliği   1 PROFESÖR Hemşirelik alanında Doçent olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği ve onkoloji alanında hemşirelik çalışmaları  olmak.
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik   İç Hastalıkları Hemşireliği   1 DOÇENT Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında Doçent olmak, romatoloji alanında hemşirelik çalışmaları olmak.
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik   İç Hastalıkları Hemşireliği   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, kardiyoloji alanında hemşirelik çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi *İşletme   Lojistik Yönetimi   1 DOÇENT Üretim Yönetimi alanında Doçent olmak. Proje lojistiği, lojistik köyler, kentsel lojistik ve üretim yönetimi alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi *İşletme   Lojistik Yönetimi   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ İşletme alanında doktora yapmış olmak, Tedarik zinciri yönetimi, proje lojistiği, lojistik köyler, kentsel lojistik ve pazarlama alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi *Uluslararası İlişkiler   Uluslararası Siyaset 1 DOÇENT Avrupa çalışmaları alanında doktora yapmış olmak.Uluslararası İlişkiler alanında Doçent olmak. Balkanlar ve Doğu Akdeniz üzerine çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi *İktisat   İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ İktisat alanında doktora yapmış olmak, Uluslararası Finans, Ülke Finansal Riskleri ile İktisadi Gelişme alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler 1 DOÇENT Halkla İlişkiler alanında Doçent  olmak. Sosyal Medya, Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler alanlarında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik   Ebelik   1 PROFESÖR Ebelik alanında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi   Spor ve Sağlık Bilimleri   1 DOÇENT Spor Bilimleri alanında Doçent olmak, Sporcu Beslenmesi ve İnterval Antrenman Yöntemleri konularında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi   Hareket ve Antrenman Bilimleri   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Spor Bilimleri alanında Doktora yapmış olmak, Antrenman yöntemleri ve Müsabaka Analizi konularında çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri   Bahçe Bitkileri   1 PROFESÖR Bahçe Bitkileri Sebze Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent olmak.
Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri   Bahçe Bitkileri   1 DOÇENT Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent olmak.
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi   Süt Teknolojisi   1 PROFESÖR Süt Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak, Süt Ürünlerinde Görüntü İşleme konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri   Tarla Bitkileri   1 PROFESÖR Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent olmak, Endüstri Bitkileri ve Soya Fasulyesi Islahı üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat Fakültesi Zootekni   Yemler ve Hayvan Besleme   1 DOÇENT Yem Değeri ve Ruminantların Beslenmesi konularında çalışmaları olmak.
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Çalgı Yapımı Mızraplı Çalgı Yapımı 1 DOÇENT Müzik Teknolojileri alanında Doçent olmak, Türk Musikisi Mızraplı Çalgılar Tasarım ve Restorasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Türk Sanat Müziği 1 DOÇENT Klasik Batı Müziği (Kompozisyon) alanında Doçent olmak, Türk Müziğinde Çokseslilik konusunda çalışmaları olmak.
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler   Türk Halk Müziği 1 DOÇENT Türk Müziği (Türk Halk Müziği) / Yorumculuk alanında Doçent olmak, Bağlama çalgısı eğitimi konusunda deneyimli olmak.
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları   Türk Halk Oyunları İcra 1 DOÇENT Dans ve Koreografi alanında Doçent olmak, Halk Oyunları ve Geleneksel Giyim Kuşam konularında bilimsel araştırma projesi yapmış olmak.
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları   Türk Halk Oyunları Öğreticiliği 1 DOÇENT Dans ve Koreografi alanında Doçent olmak, Hareket Notasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları   Türk Halk Oyunları Öğreticiliği 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Hareket ve Antrenman alanında Doktora yapmış olmak.
Madde Bağımlılığı, Toksikoloji Ve İlaç Bilimleri Enstitüsü   Bağımlılık Toksikolojisi 1 DOÇENT Tıp Fakültesi  mezunu olmak, Tıbbi Biyokimya alanında uzman olmak, Organ Toksisitesi ve Transplantasyonunda çalışmaları olmak.
Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı  Moda Giyim Tasarımı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Tekstil Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Giyim ürünleri geliştirilmesi, konfeksiyonda bilgisayar destekli kesim (CAM) sistemleri, klasik ve ultrasonik dikiş alanlarında çalışmaları olmak.
Moda ve Tasarım Yüksekokulu Moda Tasarımı  Moda Giyim Tasarımı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Tekstil Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Moda tasarımı, günlük ve sporcu fonksiyonel giysiler geliştirilmesi, bilgisayar destekli tasarım (CAD) sistemleri ile giysi tasarımı ve kalıbı alanında çalışmaları olmak.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü   Türk Dili ve Lehçeleri   1 DOÇENT Yeni Türk Dili alanında Doçent olmak,Türk Ad Bilimi alanında çalışmaları olmak.Rusça bilmek tercih sebebidir.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü   Türk Folklorü (Halk Bilimi) 1 DOÇENT Türk Halk Bilimi alanında Doçent olmak, Türk Destanlarında Kadın ve Türk Dünyası Efsaneleri hakkında çalışmaları olmak.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü   Türk Tarihi   1 PROFESÖR Kafkasya ve Doğu Avrupa tarihi ile ilgili çalışmaları olmak.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü   Türk Tarihi   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Türk Tarihi alanında doktora yapmış olmak, Kafkasya ve Rusya tarihi ve Oryantalizm üzerine çalışmaları olmak.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü   Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler   4 DR.ÖĞR. ÜYESİ Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler alanında doktora yapmış olmak, Diplomasi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili çalışmaları olmak.
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü   Bilgi Teknolojileri   1 DOÇENT Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak, Yazılım Tanımlı Ağlar ve Video Akışlandırma alanlarında çalışmaları olmak.
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü   Bilgisayar Bilimleri   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Bilgisayar Bilimleri veya Mühendisliği veya Bilgi Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak, Bilgisayar Grafiği ve Görüntü İşleme alanlarında çalışmaları olmak.
Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü   Bilgisayar Bilimleri   1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Bilgisayar Bilimleri veya Mühendisliği veya Bilgi Teknolojileri alanında doktora yapmış olmak.
Nükleer Bilimler Enstitüsü   Nükleer Teknoloji   1 DOÇENT Nükleer Bilimler alanında doktora yapmış olmak, Kimya alanında Doçent olmak, Nükleer Teknoloji alanında çalışmaları olmak.
Nükleer Bilimler Enstitüsü   Nükleer Uygulamalar   1 DOÇENT Nükleer Bilimler alanında doktora yapmış olmak, Kimya alanında Doçent olmak, Nükleer Uygulamalar alanında çalışmaları olmak.
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler   İlk ve Acil Yardım Programı 1 DOÇENT Kamu Yönetimi alanında Doçent olmak, Acil Durum ve Afet Yönetimi alanında çalışmaları olmak.
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler   İlk ve Acil Yardım Programı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Kadın Doğum Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak, Hastane Öncesi Acil Sağlık ve Kadın Doğum Acilleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Bergama Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri   Giyim Üretim Teknolojisi Programı 1 PROFESÖR Tekstil Teknolojileri Eğitimi alanında Doçent olmak, Konfeksiyon Organizasyon, Planlama  ve Koruyucu Giysiler alanında çalışmaları olmak.
Bergama Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri   Giyim Üretim Teknolojisi Programı 1 DOÇENT Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak. Üretim Planlama ve İş Etüdü alanında çalışmaları olmak.
Ege Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar   Polimer Teknolojisi Programı 1 PROFESÖR Makine Teknolojileri alanında Doçent olmak, Polimer Esaslı Malzemelerin Birleştirme Yöntemleri ve Katı Hal Kaynak Yöntemleri konusunda çalışmaları olmak.
Ege Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme   Gıda Teknolojisi Programı 1 DOÇENT Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak, Süt Teknolojisi alanında Mikroenkapsülasyon ve Yenilebilir Filmler konularında çalışmaları olmak.
Emel Akın Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri   Giyim Üretim Teknolojisi Programı 1 PROFESÖR Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak, İplik Teknolojileri  ve Şekil Hafızalı Tekstiller konularında çalışmaları olmak.
Emel Akın Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri   Giyim Üretim Teknolojisi Programı 1 DOÇENT Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent olmak, Örme Teknolojisi ve Kompozit konularında çalışmaları olmak.
Emel Akın Meslek Yüksekokulu Tasarım Moda Tasarımı Programı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Tekstil Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak, İş Etüdü ve Organizasyon Planlama konularında çalışmalara sahip olmak.
Ödemiş Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim   Tohumculuk Teknolojisi Programı 1 DOÇENT Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı alanında Doçent olmak, Sebze Yetiştirme ve Islahı ile Tohum Bilimi ve Teknolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
Ödemiş Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim   Süt ve Besi Hayvancılığı Programı 1 DR.ÖĞR. ÜYESİ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü lisans mezunu olmak,Yemler ve Hayvan Besleme alanında doktora yapmış olmak.
Ödemiş Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 1 DOÇENT Veterinerlik Biyokimyası alanında Doçent olmak.
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme   Gıda Teknolojisi Programı 2 DOÇENT Endüstriyel Mikrobiyoloji alanında Doçent olmak,
Mikrobiyal Ekzopolisakkarit,Antibiyotik dirençliliği, Fonksiyonel gıdalar, Probiyotikler konularında çalışmaları olmak.