Çerez Örnek

PROF. DR. YUSUF VARDAR


Prof. Dr. Yusuf VARDAR
28.10.1971 - 21.09.1974

1921 yılında Yunanistan`da doğan Yusuf Vardar, ilkokulu Tekirdağ`ın Kalirya Köyü ve ilçe merkez ilkokullarında, ortaokulu Tekirdağ`da ve liseyi Edirne`de bitirmiştir. O zaman Türkiye`de tek olan ve İstanbul`un Vefa semtinde bulunan Yüksek Öğretmen Okulu’nun yatılı öğrencisi olarak kayıtlandığı İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Tabii İlimler Bölümü`nden 1946 yılında mezun olan Vardar, aynı bölümün Botanik Enstitüsü Asistanlığı’na atanmıştır. 1949`da "Fen Doktoru" unvanını ve 1954`de "Üniversite Doçenti" unvanını kazanan Dr. Yusuf Vardar 1957 yılında ABD hükümetinin burslusu olarak Wisconsin Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etmiştir. 1959`da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan Biyoloji Enstitüsü’ne Doçent olarak naklen atanan Dr. Vardar, 1960`da Ege Üniversitesi’nde Profesörlüğe yükseltilmiştir.


Kuruluşuna öncülük ettiği EÜ Fen Fakültesi’nin ilk ve kurucu dekanı olarak 04 Ekim 1961 – 06 Ocak 1964 tarihleri arasında ve dördüncü dönem dekanı olarak da 04 Ekim 1970 – 10 Ocak 1970 tarihleri arasında bu fakültenin gelişimine büyük katkıları olan ve emekli olmadan bir yıl öncesine kadar, Botanik Kürsüsü Başkanlığı’nı da yürüten Prof. Dr. Yusuf Vardar, 28 Ekim 1971`de üniversitemizin yedinci dönem Rektörlüğüne seçilmiştir.

1750 sayılı kanunun 10. maddesi uyarınca 24 Temmuz 1973 tarihinde Üniversitelerarası Kurul’un ilk başkanlığına seçilen ve Rektörlüğü süresince Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nı yapan Prof. Dr. Vardar, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu ile MEB bağlı olarak kurulmuş olan ilk Yükseköğretim Kurulu üyeliğini de 1973-1974 yıllarında yapmış ve yıllarca Ege Üniversitesi Senato Üyeliği’nde bulunmuştur. 1976`da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliği’ne ve 30 Mart 1977 tarihinde Botanik Bölümü Başkanlığı’na seçilen Prof. Dr. Yusuf Vardar, yaş haddinin dolmasına daha 14 yıl varken 02 Kasım 1977`de kendi isteği ile EÜ Fen Fakültesi’nden emekli olmuştur.
01 Eylül 1980 tarihinde Ege Bölgesi Sanayi Odası`nda "Baş Danışman" sıfatıyla görev alan Prof. Dr. Vardar bu kurumun Genel Sekreterlik görevini de üstlenmiştir. Birçok ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıya katılarak tebliğler veren Prof. Dr. Yusuf Vardar, Alman Hükümeti’nin davetlisi olarak 1962 ve 1976`da, İsrail Hükümeti’nin davetlisi olarak 1969`da, Pakistan Hükümeti’nin davetlisi olarak 1976`da, British Council`in davetlisi olarak 1973`de, Mısır Hükümeti`nin davetlisi olarak 1974`te ilgili ülkelerin üniversitelerinde kısa süreli incelemelerde bulunmuştur.


Türk Biyoloji Derneği, Amerika, İsviçre, Alman Botanik Cemiyetleri, Avrupa Bitki Fizyologları Birliği, Akdeniz Bitki Fizyologları Cemiyeti gibi mesleki kuruluşların üyesi olup bir dönem Türk Biyoloji Derneği Başkanlığı da yapan  ve Ege Üniversitesi Yardım Derneği kurucu üyesi de olan Prof. Dr. Vardar; Türk Bilim Tarihi Kurumu (1980), Buca Eğitim Vakfı (1983), Türkiye Teknoloji Vakfı (1988), İzmir Teknopark İTAŞ (1985), Ege Sosyal Araştırma Vakfı (1990), MOPAK Eğitim Vakfı (1995) kurucu üyesidir. Prof. Dr. Yusuf Vardar, şu bilimsel görevlerde ve faaliyetlerde de bulunmuştur: Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Üyeliği (1965-1969), CENTO Bilimsel Koordinasyon Heyeti Türk Delegesi (1970-1976), TÜBİTAK Bilim Adamı Yetiştirme Grubu üyesi (1964), TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi (1966-1974), TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkanı (1972-1974), Akdeniz Uygulamalı Bitki Fizyologları Organizasyonu Başkanı (1972-1975), NATO desteği ile İzmir`de düzenlenen üç yaz okulunun organizatörü ve yürütücüsü (Ekim 1967, Ekim 1971 ve Eylül 1979).


Yaptığı bilimsel çalışmaların TÜBİTAK Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesi ile 1976 TÜBİTAK Bilim Ödülü`nü kazanan, İngilizce ve Fransızca bilen Prof. Dr. Vardar`ın üçü yabancı dilde olmak üzere 28 kitabı, 50`si yabancı dilde olmak üzere 150 bilimsel makalesi ve bir o kadar gazete makalesi yayımlanmıştır. Yayınlarına, yabancı dilde yayınlanmış 14 ders kitabında ve Science Citation Index`te taranan makalelerde yüzden fazla atıfı bulunmaktadır.


ABD Yale Üniversitesi Dergisi ile Mısır Tarım Mecmuası`nda bilimsel danışmanlık da yapmış olan Prof. Dr. Yusuf Vardar, Ege Bölgesi Sanayi Odası baş danışmanı iken üniversite-sanayi işbirliğinin kurulup gelişmesine öncülük etmiş ve bu nedenle Ege Üniversitesi Senatosu kendisine 1987 yılında “Fahri Doktor” payesi vermiştir.


Prof. Dr. Yusuf Vardar, 06 Mart 2009 tarihinde vefat etmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ