Çerez Örnek

PROF. DR. VEHBİ GÖKSEL


Prof. Dr. Vehbi GÖKSEL
28.10.1965 - 27.10.1967

1914 yılında Çanakkale Ezine´de doğan Vehbi Göksel, ilköğrenimini Ezine´de, orta öğrenimini Bursa´da tamamladıktan sonra 1934 yılında kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1940 yılında mezun olmuştur. Askerlik hizmetinin ardından Refik Saydam Enstitüsü Bakteriyoloji Asistanlığı’na, 6 ay sonra da Ahlat Hükümet Tabipliği’ne atanan Dr. Göksel, 1947´de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. İç Hastalıkları Kliniğine asistan olmuş, 1950´de "İç Hastalıkları Uzmanı" unvanını, 1953´de "Üniversite Doçenti" unvanını kazanarak Cerrahpaşa Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Şefliği’ne getirilmiştir.


1957´de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeliğine naklen atanan Doç. Dr. Vehbi Göksel burada 1. İç Hastalıkları Kliniğini kurmuş, 1959´da Profesörlüğe yükseltilmiş ve 1. Dahiliye Kürsüsü Başkanı olarak görevlendirilmiştir. 1958 yılında Ege Tıp Cemiyeti´ni kuran Prof. Dr. Göksel, 1960´da Batı Berlin Üniversitesi’ne misafir profesör olarak davet edilmiş, dönüşünde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na seçilmiş ve 1962´de bu görevden istifa etmiştir.

Prof. Dr. V. Göksel, 354 sayılı kanunla 25 Ağustos 1961´de kurulan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi’nin kendi dekanı seçilinceye kadar 29 Ağustos-04 Ekim 1961 tarihleri arasında bu fakültenin Dekanlık görevini de üstlenmiştir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, yaptığı araştırma ve yayınlar üzerine Prof. Dr. Göksel´e "Gastro Entroloji Uzmanı" unvanını vermiştir.


28 Ekim 1965´de Ege Üniversitesi’nin dördüncü dönem Rektörlüğüne seçilen Prof. Dr. Vehbi Göksel, bu görevi 27 Ekim 1967 tarihinde tamamlamıştır. Rektörlüğü sırasında EÜ Yardım Derneği’ni kurmuş, üniversite inşaatlarını yaptırma yetkisini Bayındırlık Bakanlığı’ndan alarak Ege Üniversitesi’ne devreden kanunun çıkmasını sağlamış, İzmir Belediyesi’nin geri alma isteğine karşı Atatürk Kültür Merkezi arsasını korumuştur.


1968´de ABD New Jersey Tıp Fakültesi’nde misafir profesör olarak çalışan Prof. Göksel, 1975 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur. Fransızca, İngilizce ve Almanca bilen Prof. Dr. Vehbi Göksel´in bir ders kitabı ve 250 kadar bilimsel makalesi yayımlanmıştır. 1964´de Fransız-Lübnan Tıp Cemiyeti, 1972´de Balkan Tıp Birliği Şeref üyeliklerine seçilen, Türk Tıp Cemiyeti ve Türk Tıp Akademisi üyesi olan Prof. Dr. Vehbi Göksel 02 Haziran 1992 tarihinde vefat etmiştir.

 

Soldan sağa ön sırada: Prof. Dr. Halis Alagöz, Vali Vekili, Prof. Dr. Vehbi Göksel (4. Rektör), Prof. Dr. Mustafa Uluöz (2. Rektör), Ahmet Tahtakılıç (Milletvekili)


Soldan sağa İkinci sırada: Prof. Dr. Mehmet Dokuzoğuz, Prof. Dr. Nahide Altan, Prof. Dr. Hıfzı Güner, Prof. Dr. Bedii Şakir Toktay, Prof. Dr. İsmail Ulutaş, Prof. Dr. Emin Faik Üstün.


Soldan sağa arka sırada: Prof. Dr. Dilşad Elbrus, Prof. Dr. Mustafa Harmancıoğlu, Prof. Dr. Halidun Civelekoğlu, Prof. Dr. Fuat Erlaçin, Prof. Dr. Yusuf Vardar (5. Rektör), Prof. Dr. Lütfü Özgüç.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ