Çerez Örnek

PROF. DR. MUSTAFA ULUÖZ


Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ
11.02.1960 - 10.12.1963 / 28.10.1967 - 28.10.1971

Mustafa Uluöz, 1917 yılında Konya´da doğmuştur. 1938 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü´nden mezun olmuş, aynı fakülteye 1942 yılında asistan olarak atanmış ve 1948 yılında doktorasını vermiştir. 1952 yılında Üniversite Doçenti unvanını almış, aynı yıl içinde Ankara Ziraat Fakültesi Ziraat Sanatları Kürsüsü’ne Doçent olarak atanmıştır. 1952-1953 yıllarında Batı Almanya´da ve 1955-1956 yıllarında Birleşik Amerika´da birer yıl süre ile gıda ve özellikle hububat teknolojisi alanında inceleme ve araştırmalar yapmıştır. 1957 yılında Profesörlüğe yükselen Doç. Dr. Uluöz, 1957 yılı Kasım ayında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Dekan olarak atanmıştır.

Ege Üniversitesi’nin kurucu öğretim üyelerinden biri olan Prof. Dr. Uluöz, Ege Üniversitesi Rektörlüğü’ne belli aralıklarla dört kez seçilen yegâne öğretim üyesidir. 11 Şubat 1960 - 27 Ekim 1963 (2. Dönem), 29 Ekim 1963 – 10 Aralık 1963 (3. Dönem), 28 Ekim 1967 - 30 Ekim 1969 (5. Dönem), 31 Ekim 1969 - 28 Ekim 1971 (6. Dönem) tarihlerinde Rektör olarak görev yapan Prof. Dr. Uluöz´ün, üniversitenin hızlı gelişiminde, Fen Fakültesi’nin kurulmasında, hukuki mevzuatın tamamlanmasında ve üniversitenin daimi binalarının Devlet Plânlama Teşkilâtı’na kabul ettirilmesinde büyük hizmetleri olmuştur.

Prof. Dr. Mustafa Uluöz, 01 Temmuz 1964 tarihinde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Tarım-Ormancılık Grubu üyeliğine seçilmiş, 01 Ağustos 1966 tarihinde ise aynı kurumun genel sekreterliğine atanmıştır. Uzun yıllar Ziraat Mühendisleri Birliği´nin başkanlığını da yapan Prof. Dr. Uluöz´ün başta Almanya Giessen Üniversitesi ile kardeşlik anlaşması olmak üzere Ege Üniversitesi’nin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli hizmetleri vardır.


Çok sayıda bilimsel yayını bulunan Prof. Dr. Uluöz´e mesleğe yaptığı hizmetlerinden dolayı 1968 yılında Ziraat Mühendisleri Birliği´nin en yüksek armağanı olan "Şeref Ödülü" verilmiştir.


Prof. Dr. Mustafa Uluöz, 13 Mart 1976 tarihinde vefat etmiştir.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Uluöz, Recep Egemen Amfisi´nde Ege Üniversitesi´nin yeni öğretim yılının açılış konuşmasını yapıyor. Amfi sahnesinde oturanlar soldan sağa, Prof. Dr. İsmail Ulutaş, Prof. Dr. Emin Faik Üstün, Prof. Dr. Bedii Şakir Toktay ve Prof. Dr. Cemâl Gezen.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ