Çerez Örnek

ORD. PROF. DR. M. MUHİDDİN EREL


Ord. Prof. Dr. Muhittin EREL
11.03.1958 - 10.03.1960

Mustafa Muhiddin Erel, 1901 yılında İstanbul´da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul´da tamamlayan Erel, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve 05 Ekim 1925’de İznik Hükümet Tabipliği’ne atanmıştır. Daha sonra o zamanın Ertuğrul vilâyeti Bozhöyük kazası Hükümet Tabipliği (1926-1927), İstanbul Emrazı Sariye İstilaiye Hastahanesi Asistanlığı (1927- 1929) görevlerinde bulunan Dr. Erel, Almanya´ya giderek 18 Ağustos 1929-31 Ekim 1932 tarihleri arasında Hamburg Devlet Hıfzısıhha Enstitüsü´nde ihtisas öğrenimi görmüş, 01 Kasım 1932´de Darülfünun Tıp Fakültesi Hıfzısıhha Müderris Muavini olarak akademik göreve başlamıştır.

Darülfünun´un İstanbul Üniversitesi’ne dönüşmesiyle (01 Ağustos 1933) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hıfzısıhha Doçentliği’ne yükseltilen Dr. Erel, 01 Şubat 1943 tarihinde aynı fakültede Profesör olmuştur. 01 Şubat 1948 tarihinde İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Hijyen Enstitüsü Profesörlüğü’ne atanan ve 28 Şubat 1950´de aynı enstitünün Ordinaryüs Profesörlüğüne yükselen Dr. Muhiddin Erel, 1946-1948 yılları arasında İÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

 

Prof. Dr. Erel, 02 Mart 1955 tarihinde Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görevlendirilmiş, 30 Mayıs 1958 tarihinde ise EÜ Tıp Fakültesi Hijyen Enstitüsü Ordinaryüs Profesörlüğü’ne naklen atanmıştır. 11 Mart 1958 tarihinde Ege Üniversitesi’nin ilk Rektörü olarak seçilip göreve başlayan Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel´in bu görevi 10 Mart 1960 tarihinde sona ermiştir.


Ord. Prof. Dr. Erel,   28 Ekim 1960´da emekliye ayrılmış fakat 28 Nisan 1961´de tekrar göreve dönmüştür. 65 yaşını doldurmuş olması nedeniyle emekliye ayrılması gerekirken Senato kararları ile görev süresi dört kez uzatılan ve bu arada 11 Kasım 1968 – 28 Haziran 1971 tarihleri arasında izinli olarak Efes Eczacılık Yüksekokulu Müdürlüğü de yapan Ord. Prof. Dr. Erel, 43 yılı devlet hizmetinde olmak üzere toplam 48 yıl eğitim-öğretim, araştırma, yayın ve sağlık hizmeti vererek 07 Temmuz 1973 tarihinde E.Ü. Tıp Fakültesi Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Kürsüsü Başkanı iken emekli olmuştur.


Ege Üniversitesi’nin ve özellikle Tıp ve Fen Fakültelerinin kuruluşunda Rektör ve öğretim üyesi olarak önemli hizmetler veren Ord. Prof. Dr. Erel, Türkiye´de ilk defa üniversite bünyesi içinde Hemşirelik Yüksekokulu´nu kurarak müdürlüğünü üstlenmiştir. Öte yandan fizik, kimya, astronomi ve matematik gibi temel fen dallarına karşı özel ilgisi bulunan Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, Tıp Fakültesi bünyesinde kurduğu ve 1960 yılına kadar müdürlüğünü üstlendiği Fizik Enstitüsü´ne ince mekanik atölyesi de tesis etmiştir. Bu enstitü, bugünkü EÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nün çekirdeğini oluşturmuştur.


48 yıl sağlık, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim hizmeti veren Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel´in ders kitaplarından başka yeni metod ve icatları da içine alan Almanca, İngilizce bilim dergilerinde yayımlanan makaleleri yanında Türkiye Sağlık Teşkilatı hakkında önemli tavsiyeleri ve yol gösterici direktifleri ihtiva eden çeşitli raporları bulunmaktadır.


Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, 18 Mart 1986 tarihinde vefat etmiştir.

Diğer Görevleri

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli iken Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Kız Lisesi Hıfzısıhha öğretmenliklerini 1934 yıllarında ek görevle sürdüren Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel sağlık şuralarının, sağlıkla ilgili bilimsel toplantıların önde gelen üyelerinden ve Dünya Sağlık Teşkilâtı Tıp Tahsil Eksperliği görevlisi idi.
Ord. Prof. Dr. Erel´in üstlenmiş olduğu yurtdışı görevler arasında şunları sıralayabiliriz; Kongre (Batı Almanya, 1959),  yurt dışındaki yüksek hemşire okullarının yapılarını inceleme ve yabancı öğretim üyesi temini için İngiltere (1959), Uluslararası Göğüs Hastalıkları Kongresi için Viyana (1959), araştırma-inceleme için Almanya ve Uluslararası Sağlık Kongresi için Roma (1963), Avrupa Profesörler ve Rektörler Birliği Toplantısı için Viyana (1965), koruyucu hekimlik alanında ve öğretim programlarını geliştirme amacıyla araştırma-inceleme yapmak üzere Avrupa ve A.B.D Üniversiteleri (1966).

Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel, 5 Kasım 1955 günü Ege Üniversitesi´nin Öğretime Açılış Töreni´nde konuşma yapıyor.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ