Çerez Örnek

PROF. DR. CANDEĞER YILMAZ


Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
06.08.2008 - 12.08.2016

7 Şubat 1949´da Isparta’da dünyaya gelen Candeğer Çelikkan; Haziran 1961´de Gazi İlkokulu´ndan, Haziran 1964´de Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi orta kısmından ve Haziran 1967´de aynı liseden mezun olmuştur. Yüksek öğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi´nde 05 Haziran 1973 tarihinde tamamlayan Candeğer Çelikkan, aynı fakültede dahiliye bölümünde asistan olarak akademik kariyerine başlamıştır.

09 Aralık 1977 tarihinde İç Hastalıkları Uzmanı olan Dr. Candeğer Yılmaz, 23 Kasım 1982 tarihinde Üniversite Doçenti unvanını kazanmıştır. 1985-1988 yılları arasında fakülte yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Yılmaz, 14 Ekim 1988 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.1988-1992 yılları arasında EÜ Hastanesi Başhekim Yardımcılığı ve Dış Ülkelere Görevlendirme Komisyonu Üyeliği, 1989-1993 yılları arasında EÜ Tıp Fakültesi Yayın Alt Komisyonu Üyeliği, 1991-1992 ve 1994-1997 yılları arasında Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyeliği, 1992-1996 yılları arasında EÜ Tıp Fakültesi Merkezi Araştırma Laboratuarı Yürütme Kurulu Üyeliği yapan Prof. Dr. Yılmaz; 1993-1996 yılları arasında Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanlığı görevini de yürütmüştür.


09 Mayıs 1994 – 31 Haziran 1997 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Hastanesi’nin ilk bayan Başhekimi olarak görev yapan Prof. Dr. Yılmaz, bu arada EÜ Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği görevini de sürdürmüş olup 1998-2001 yılları arasında İç Hastalıkları Eğitim Komisyonu Başkanlığı da yapmıştır.

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, Türkiye´de ilk kez 2000 yılında 10 hafta süreli ve uygulamalı "Obezite Okulu" uygulaması başlatmış olup yine Türkiye´de ilk kez 2001 yılında "Sağlık Halk Kongresi" düzenlenmesini sağlamış; 2009 yılındaki sekizinci kongrenin başkanlığını yapmış ve bu kongrenin kitabının oluşmasında aktif olarak çalışmıştır.
Prof. Dr. Yılmaz; 2000 yılında Roche Tıp Ödülü ikinciliğini, 2002 yılında Antalya´da Endokrinoloji Kongresi´nde En İyi Sözel Sunum Ödülü’nü, Dahili Bilimler En İyi Araştırma Ödülü’nü ve Servier Proje Ödülü İkinciliğini, 2003 yılında Amerikan Endokrinoloji Topluluğu Genç Araştırıcı Ödülü’nü, Türk Diyabet Vakfı Proje Ödülü üçüncülüğünü, 2006 yılında Diyabet Vakfı En İyi Bilimsel yayın yarışması ikincilik ödülünü, 2008 yılında ise Türk Başarı Ödülleri Kurulu Benal Nevzat Arıman Başarı ve Onur Ödülü ile Ankara Tabip Odası Dr. Füsun Sayek Bilim ve Hizmet Ödülü´nü kazanmıştır.


İzmir Tabip Odası, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Üreme Hastalıkları Derneği, Türkiye Diyabet Beslenme Derneği, Hipertansiyon Derneği, Ege Obez Hastalıkları Derneği, Ege Osteoporozlu Hasta Derneği, Ege Diyabetli Yaşamı Kolaylaştırma Derneği, Türkiye Obezite Araştırma Derneği üyesi olan Prof. Dr. Yılmaz; 24 Kasım 2009 tarihine kadar 39 kitap ve 59 tanesi SCI kapsamındaki dergilerde olmak üzere toplam 183 bilimsel makale yayımlamış, çeşitli bilimsel toplantılarda 110 tebliğ sunmuştur.


6 Ağustos 2008 – 12 Ağustos 2016 tarihinleri arasında Ege Üniversitesi’nin ilk bayan Rektörü olarak 2 dönem görev yapan Prof. Dr. Candeğer Yılmaz, 15 Ağustos 2016 tarihinde emekli olmuştur.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ