Çerez Örnek
canlı destek

OPERASYONUN KAPSAMI ve YÖNETİMİ

A. KRİTİK BÖLGELER

C1. KRİZYÖNETİM EKİBİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Kriz merkezi: Rektörlük Binası 1. Katındadır.
Kriz Yönetim Ekibi kriz merkezi girişinde toplanır.
Kriz merkezi dolabı ve kriz masası kutusunu açarak içindeki gerekli malzemeyle çalışmaya başlar.
Kriz merkezi ile iletişim dahili telefonu: 2111 harici: 0 (232) 342 7374
Kriz merkezi ve ADEP ekibi dışında kalan herkes bulundukları tahliye alanlarını terk ederek ana toplanma alanı olan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı binası girişi ön bahçe alanında toplanır. Yaralı olanlar ilk yardım ekiplerini ve arama kurtarma ekiplerini oldukları yerde beklerler. Ekip dışında kalan herkes kriz merkezi ile acil iletişimi (yaralı-yangın-güvenlik ihbarı) telsizli güvenlik görevlileri aracılığıyla ya da dahili telefon ile yapabilirler.

KRiZ MASASI dahili telefonları:
0 (232) 311 2565 - 2110 - 2105 – 2111

Kriz Yönetim Ekibi
1- OSMAN VESEK
2- ZÜLFİKAR AKSOY
3- VECDİ BAYKAL

Görev ve Sorumluluklar
Arama kurtarma ekiplerinin binalara girmesine karar verir, Kriz masası dışı birimlerle (Hastane, İtfaiye, Sivil Savunma, İl Afet Acil Durum Başkanlığı) haberleşme ve iletişimi yürütür, öğrenci ve personelle iletişimi sağlar, toplanma noktalarına giderek açıklamalarda bulunur, binaların afet sonrası güvenlik stratejisine karar verir. (binalardan, çıkışlar ve dışarıdan binalara, sığınma amaçlı girişler)

Teknik Koordinatör:
Enerji kaynaklarının kesilmesine,
Ön ve dışarıdan hasar tespiti yapılmasına, hasar ve yaralı tespit ekiplerinin binaya girmesine karar verir, ve arama kurtarma çalışmalarının başlaması için inceleme yapar,
Teknik malzeme kutularının açılmasını sağlar.

Güvenlik Koordinatörü:
Hasar ve yaralı tespit ekiplerine gerekli donanımları teslim eder, görev bölgelerine yollar. Hasar ve yaralı tespit ekipleri ile haberleşmeyi sürdürür. Arama kurtarma ekiplerine gerekli donanımları teslim eder, görev bölgelerine yollar. Bina içinde arama kurtarma yapan ekipler ile haberleşir ve yönetir. ulaştırma personeline görev verir. Tespit edilen yaralıları taşımaları için kriz masasına intikal eden şöförleri yönlendirir.

Bina sorumlularından anahtarları teslim alarak arama kurtarma çalışmalarını kapalı ve kilitli odaları açarak derinleştirir. Hasar ve yaralı tespit ekiplerin binaya yeniden girmeleri ile birlikte (binanın güvenli olduğunun anlaşılması ile birlikte) güvenlik görevlilerinin deprem öncesi görev yerlerine dönmesinden sorumludur, Kriz merkezinde güvenlik ile ilgili verilecek kararlara katılır, kriz merkezinde güvenlik strateji ile ilgili alınacak kararların uygulanmasından sorumludurlar.

C2.ARAMA - KURTARMA (ve TAHLİYE) EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETKİ ve SORUMLULUKLAR
Üniversitedeki öğrenci ve çalışanlardan oluşmaktadır.
Ekibin tüm üyeleri depremden sonra çıktıkları tahliye alanlarından ayrılarak hemen kriz merkezine intikal ederler.

Kriz merkezi teknik koordinatörü:
Kriz merkezine intikal eden arama-kurtarma ekiplerinden üçer kişilik gruplar oluşturur,
Sedye, kask, eldiven vd malzemeleri teslim ederek ekipleri donatır,
Hasar ve yaralı tespit ekibinden gelen bilgiler doğrultusunda arama-kurtarma yapacakları bölgeyi belirterek yönlendirir.
Arama-Kurtarma ekibinin görevlileri deprem anında ve tatbikatlarda tahliye görevini de yerine getirirler.
Her arama kurtarma ekibi kriz masasından mutlaka bir telsiz teslim alır.
Arama kurtarma ekibi görev bölgelerinde bulunan yaralıları bulur ve bunları sedye ile ilk yardım merkezine taşır.
Bu işlem tüm görev bölgesi elden geçene kadar sürer.
Gerektiğinde kriz masasından telsizle takviye arama-kurtarma ve ilk yardım ekibi ister.

C3. ACİL ve İLKYARDIM (ve TAHLİYE) EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI YETKİ ve SORUMLULUKLAR
İlkyardım ekibi deprem sallantısından sonra belirlenen tahliye kapılarından daha önce belirlenmiş tahliye alanlarına çıkarlar, tahliye süresince tüm kitlenin koşmadan ve paniklemeden tahliye olması için yönlendirmede bulunurlar. Toplanma alanında görevli ekip meydandaki güvenlik kulübesinde bulunan ilk yardım malzemelerini kullanarak yaralılara müdahale eder, yürüyebilen yaralıları ilk yardım merkezine götürür (sağlık merkezine), yürüyemeyecek durumda olan yaralılar için kriz merkezine haber verir. toplanma alanı ile kriz merkezi arasındaki ilişki irtibat elemanı tarafından sağlanır. Bu irtibat ana toplanma alanı güvenlik kulübesindeki telefon ve güvenlik telsizi ile yapılır.

Sağlık merkezindeki görevli ilkyardım ekibi (ve sağlık merkezine daimi görevlileri) ilkyardım merkezine intikal eden yaralılarla ilgilenir, Hastaneye sevk edilmesi gereken yaralıları saptar, kriz merkezi ile ilişkiye girer. Ana bina çıkışındaki görevli ekip yaralılara müdahale eder, yürüyebilen yaralıları ilk yardım merkezine götürür, yürüyemeyecek durumda olan yaralılar için kriz merkezine haber verir. Ana bina çıkışında bekleyen herkesi toplanma alanına yönle ilkyardım görevlileri deprem anında ve tatbikatlarda tahliye görevini de yerine getirirler.

C4.GÜVENLİK EKİBİ GECE GÖREVLİLERİ EKİPLERİNİN YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Tüm güvenlik hizmeti deprem sırasında görevli güvenlik personeli tarafından sağlanacaktır.
Kapılarda görevli olan güvenlik ekibi, depremden hemen sonra tahliye kapılarından çıkışı kolaylaştırmak için kapı önü birikmelerini önler. Dışarı çıkanların tekrar içeri girmemelerini sağlar.
Herkesi bina çıkışındaki alana toplar. Kriz merkezi önündeki birikmeleri, emniyet şeridi çekerek engeller.

GECE GÖREVLERİ
Kriz yönetimi gece vardiya amiri tarafından gerçekleştirilir
Gece oluşabilecek bir afette enerji kaynaklarının kesilmesi sorumlusu teknik servis gece nöbetçisidir.
Nöbetçi güvenlik afet sonrası kapıların güvenliğinden sorumludur.

C5. ULAŞTIRMA EKİPLERİNİN YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Yaralıların hastanelere ulaştırılması afet anında görevli şoförler tarafından sağlanacaktır. Görevli şoförler depremden sonra çıktıkları tahliye alanlarından ayrılarak hemen kriz merkezine intikal ederler. Kriz merkezi binaya girilmesi kararını verdikten sonra ana toplanma alanı ve çevresine giderek hasar ve yaralı tespit eder ve kriz masasında görevli olan kişiye bildirirler

C6. HABERLEŞME ve BASIN YAYIN EKİPLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Basına gerekli bilgileri verir. Çekim yapılacak alanlara karar verir.
Öğrenci ve personelle iletişimi sağlar, toplanma noktalarına giderek açıklamalarda bulunur,

C7. ENERJİ KAYNAKLARININ KESİLMESİ EKİPLERİNİN YETKİ ve SORUMLULUKLAR
Deprem sallantısının kesilmesi ile birlikte doğalgaz, elektrik ve jenaratör kaynaklarını keserler,
Yangın çıkma olasılığı olan alanları kontrol ederler. Binanın yangın olasılığı yüksek yerlerinde kontrol görevlerini sürdürürler,
Kriz merkezi ile iletişimi sürdürürler,

C8. YARALI HASAR TESPİT ve BİNA YÖNETİM EKİBİNİN YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Üniversitenin Hasar ve yaralı tespit teknik görevlilerden oluşmaktadır.
Hasar ve yaralı tespit ekibi depremden sonra çıktıkları tahliye alanlarından ayrılarak hemen kriz merkezine intikal ederler. Kriz merkezi binaya girilmesi kararını verdikten sonra binaya girerler.

Yaralı, hasar tespit ve bina yönetim ekibi koordinatörülüğü

- Kriz merkezine intikal eden hasar ve yaralı tespit ekiplerinden ikişer kişilik gruplar oluşturur,
- Boyunluk, ilk yardım çantası, lamba, kask, eldiven vb malzemeleri teslim ederek ekipleri donatır, her ekipte mutlaka bir telsiz bulunur,
fazla telsiz kriz masasında bırakılır,
- Görev yapacakları bölgeyi belirterek yönlendirir.
- Yedi gruptan oluşan hasar tespit ekibi oluşturulur.
Hasar ve yaralı tespit ekibinden biri ayrı ayrı binalarda bulunurlar.
Hasar ve yaralı tespit ekibi görev bölgelerinde bulunan hasar ve yaralıları tespit eder,
bunları kriz merkezinin bölge ile ilgili görevlisine bildirir. Bu işlem tüm görev bölgesi
elden geçene kadar sürer.

Kriz merkezinden odaların anahtarlarını teslim alarak kilitli odaları kontrol ederler
Gerektiğinde kriz masasından telsizle takviye ilk yardım ekibi ve teknik malzeme ister.

C9. BARINMA ve GIDA EKİPLERİNİN YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Afet sonrası öğrenci ya da personelin okulda barınması ve beslenme talepleri ve çevre halkının afet sonrası okulda barınma ve beslenme taleplerinin karşılanması öngörülmüştür.
Kriz masası, ADEP ekibi ve hastaneye gönderilemeyen yaralılar, binada kalan öğrenciler ve personel spor salonlarında barınabileceklerdir

C.10 REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EKİPLERİNİN YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Afet sonrası insanlara psikolojik yardımda bulunur. Gerekli rehberlik hizmetlerini sağlar.

C11. ADEP EKİBİ DIŞI TÜM ÖĞRENCİ ve PERSONEL EKİPLERİNİN YETKİ ve SORUMLULUKLARI
Deprem anında, okulda bulunan herkes (Adep ekibi dahil) deprem sallantısı başladığında

ÇÖMEL- KORUN- BEKLE talimatını uygular,
(TAHLİYE KAPILARINDAN ÇIKILIR)
ANA TOPLANMA ALANINDA TOPLANILIR

BİNA, KAT ANAHTAR SORUMLULARI
Akademik ve İdari birimlerdeki yöneticiler, kat ve Oda anahtarlarını anahtar dolaplarında bulundurur, tahliye öncesinde kat ve oda anahtarlarını yanlarına alarak, bulundukları tahliye alanlarından kriz merkezine gider, oda anahtarlarını kriz merkezine teslim ederler. Gerekli olduğunda kilitli odalar açılarak, Kriz merkezi arama kurtarma çalışmalarına devam eder.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ